İş Grafikleri

Mikro MBA Sertifika Programı

26. Dönem ( Uzaktan Eğitim )

İKSAD tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.

Mikro bir MBA programı özelliklerine sahip olan eğitim,  Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans programının temel ve öne çıkan derslerini kapsamaktadır.

 

MBA (Master of Business Administration), iş insanlarına yönelik olarak geliştirilmiş yeterlilik derecesidir. MBA Eğitiminin amacı, katılımcıların rekabetçi dünyanın yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek bireyler haline getirilmesidir.

 

Eğitim; Finansal Yönetimi, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi gibi temel yönetim alanlarında temel yetileri kazandırmayı ve  "Yönetim Profesyonelleri" yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Temel İş Hukuku, İşletme ve Borçlar Hukuku

Sözleşme kavramı ve sözleşme kurulması geçerliliği

Şirketler hukuku ve rekabet hukuku

İş sözleşmesinin hukuki niteliği

Yöneticinin hukuki konumu

İş güvencesi, işyeri, işveren, işveren vekili, kıdem kavramları

İş sözleşmesi fesihleri ve fesih bildirimleri

Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar

Dikey anlaşmalar

Birleşmeler / Pay devralmaları / Joint venture

Veri Analizi ile Karar Alma

İşletmeler için veri analizi: Temel kavramlar, Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler, Büyük veri

Temel kavramlar

İşletmeler için veri analizi

Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler

Büyük veri karar analizinin temeller

Tek kriterli karar problemlerinin analizi

Olasılık kavramlarının karar problemlerine uygulanması

Çok kriterli karar verme

İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme ve İş Analizi

İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları

Stratejik insan kaynakları yönetimi

İş analizi ve görev tanımları

Eleman seçme ve eğitim ihtiyacı analizi

Performans değerlendirme

Stratejik Pazarlama, Rekabet ve Çevresel Analiz, Hedef Pazar ve Konumlandırma, Büyüme Stratejileri

Günümüzde pazarlama nedir? Tüketici ve firma gözüyle pazarlama kavramları

Pazarlamayı etkileyen mikro ve makro çevre faktörleri

Pazarlamayı etkileyen işletme içi faktörler

Pazar fırsatlarının analizi

Hedef pazarların seçimi

Pazarlama karması nedir?

Temel Makro Ekonomik Kavramlar

Makroekonomik göstergeler

Piyasalar

Döviz kurları ve enflasyon

Yatırımlar ve ekonomik büyüme

İşsizlik

Ödemeler dengesi

Kamu bütçesi ve dengesi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejileri

Tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi kavramı

Tedarik zincirinde lojistiğin yeri

Lojistik ve lojistik yönetimi kavramı

Lojistik faaliyetler

Tedarik zinciri stratejileri

Tedarik zinciri zarar alanları

Temel Muhasebe Kavramları ve Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim

Finansal tablolar

Bilanço düzenleme

Finansal planlama

Dönem sonu stok bütçesi

Proforma gelir tablosu

Yatırım bütçesi

Finansman politikası ve büyüme

başvuru için tıklayınız