Bir İmza

Proje Yönetimi Sertifika Programı

Eğitim detayları

  • Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.

  • Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir.

  • Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

  • Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu eğitim sonunda verilecek sertifika PMI (Project Management Institute) tarafından gerçekleştirilen, PMP (Project Management Professional) sınavı için gerekli olan 45 saat eğitim ön şartını karşılamaktadır.

 

 

PROJE YÖNETİMİ

 Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri

Temel Unsurlar

Projeler

Proje Yönetiminin Önemi

Proje, Program, Portföy, ve Operasyon Yönetiminin İlişkisi

Kılavuzun Bileşenleri

Uyarlama

Proje Yönetimi İş Belgeleri

PROJELERİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÇEVRE

Çevresel İşletme Faktörleri

Organizasyonel Süreç Varlıkları

Organizasyonel sistemler

PROJE YÖNETİCİSİNİN ROLÜ

Proje Yöneticisinin Tanımı

Proje Yöneticisinin Etki Alanı

Proje Yöneticisinin Yetkinlikleri

Entegrasyonu Gerçekleştirme

PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ

Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Projenin ya da Fazın Kapatılması

PROJE KAPSAM YÖNETİMİ

Kapsam Yönetiminin Planlanması

Gereksinimlerin Toplanması

Kapsamın Tanımlanması

İKY'nin Oluşturulması

Kapsamın Onaylanması

Kapsamın Kontrolü

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ YÖNETİMİ

Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması

Aktivitelerin Tanımlanması

Aktivitelerin Sıralanması

Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

Zaman Çizelgesinin Kontrolü

PROJE MALİYET YÖNETİMİ

Maliyet Yönetiminin Planlanması

Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

Bütçenin Belirlenmesi

Maliyetlerin Kontrolü

PROJE KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Yönetiminin Planlanması

Kalitenin Yönetimi

Kalitenin Kontrolü

PROJE KAYNAK YÖNETİMİ

Kaynak Yönetiminin Planlanması

Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Kaynakların Sağlanması

Ekibin Geliştirilmesi

Ekibin Yönetilmesi

Kaynakların Kontrolü

PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ

İletişim Yönetiminin Planlanması

İletişimin Yönetilmesi

İletişimin İzlenmesi

PROJE RİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetiminin Planlanması

Risklerin Tanımlanması

Niteliksel Risk Analizinin Yapılması

Niceliksel Risk Analizinin Yapılması

Risk Yanıtlarının Planlanması

Risk Yanıtlarının Uygulanması

Risklerin İzlenmesi

PROJE TEDARİK YÖNETİMİ

Tedarik Yönetiminin Planlanması

Tedariklerin Yürütülmesi

Tedariklerin Kontrolü

PROJE PAYDAŞ YÖNETİMİ

Paydaşların Belirlenmesi

Paydaş Katılımının Planlanması

Paydaş Katılımının Yönetilmesi

Paydaş Katılımının İzlenmesi